Achter dit initiatief

Voor de uitvoering van het Burgerberaad ‘de G1000Helvoirt’ werken Stichting G1000.nu en de gemeente en HOT in een partnerschap. Hiervoor is een partnerovereenkomst getekend.

Stichting G1000.nu

Het Burgerberaad, de G1000Helvoirt wordt georganiseerd onder leiding van Stichting G1000.nu. De werving en de faciliteiten voor de organisatie van worden verzorgd door een samengesteld projectteam van de gemeente Vught en HOT, onder leiding van G1000.nu. Doormiddel van een partnerschapsovereenkomst met G1000.nu hebben de initiatiefnemers beloofd om de onafhankelijkheid van het proces te respecteren.

De Raad van Toezicht van G1000.nu ziet toe op de onafhankelijkheid, eerlijkheid en transparantie van het proces. Wanneer deelnemers vragen hebben over de gang van zaken tijdens het burgerberaad kunnen zijn contact opnemen met de raad van toezicht. Meer informatie over de Raad van Toezicht is ook terug te vinden op de website van de stichting.

Stichting G1000.nu is een initiatief van burgers en in 2013 ontstaan vanuit de behoefte tot verbinding tussen burgers en de overheid, burgers en instanties en burgers onderling. We organiseren, faciliteren en delen kennis over burgerberaden. Kort gezegd organiseren wij zeggenschap van burgers door middel van loting en dialoog. Lees meer op de website van de stichting.

De initiatiefnemers

Nederland moet verduurzamen, dus ook de gemeente Vught. De Gemeente heeft, met inzet van lokale betrokkenheid en expertise, voor de beleidsvelden energie en klimaat richting 2030 een doelgerichte koers uitgezet. Met ‘wijkgerichte’ plannen wordt deze grote transitie binnen onze gemeente aangepakt. Voor de energietransitie van Helvoirt heeft de gemeente Vught aan HOT gevraagd om samen op te trekken

De lokale coöperatie HOT (Huis & Omgeving in Transitie) houdt zich al jaren bezig met het verduurzamen van de Helvoirtse leefomgeving. Dit doet HOT door nu in actie te komen, zodat het dorp Helvoirt en leefomgeving behouden blijft voor onze kinderen en vele generaties na ons. Activiteiten van HOT zijn o.a.  Het HOT Huis Team, Zonnemaatje Duinboeren, Festival Futura, etc.

De gemeente Vught heeft HOT gevraagd om samen op te trekken bij de energietransitie. HOT is voorstander van een bredere participatie en is bij Burgerberaad G1000Helvoirt uitgekomen als een goede manier om deze transitie te versnellen.

 De gemeente Vught en HOT hebben zich, met een partnerovereenkomst, gecommitteerd aan G1000.nu en aan elkaar. En daarmee ook aan de uitkomsten van het Burgerberaad G1000Helvoirt.

In de partnerovereenkomst beloven de betrokken partijen:

  • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren.
  • De uitkomsten (het Burgerakkoord) serieus te nemen door:
    Het Burgerakkoord, het resultaat van de het Burgerberaad Helvoirt Duurzaam, óf uit te voeren en te laten landen in beleid, óf publiekelijk uit te leggen waarom er wordt afgeweken van één of meer onderdelen van het Burgerakkoord.

Wil jouw organisatie ook partner worden? Neem contact met ons op.