Op 10 mei is de G1000 Helvoirt van start gegaan met de Burgertop over het onderwerp ‘Duurzaamheid’. Ongeveer 110 deelnemers kwamen samen in ontmoetingscentrum HelvoirtThuis in Helvoirt. Daar gingen ze met elkaar in dialoog over de vraag ‘Hoe maken wij met elkaar Helvoirt duurzaam?’ De uitkomsten worden verder uitgewerkt tijdens het Burgerforum en gepresenteerd tijdens het Burgerberaad op 24 juni.

De meeste deelnemers zijn ingelote inwoners van Helvoirt. Daarnaast waren er mensen die deelnamen als werkgever, ambtenaar of politicus. Een van de deelnemers gaf aan: ‘Ik vond het een ontzettend inspirerende avond. De ruimte voor het gesprek en de inhoud vond ik heel plezierig’.

Tafelgesprekken over duurzaamheid

In het eerste deel van de bijeenkomst sprak men in groepjes van vier deelnemers, die steeds 20 minuten met elkaar spraken en dan weer van tafel wisselden. Zo kreeg iedereen de kans om met allemaal verschillende mensen in gesprek te gaan. De tafelgesprekken leverden uiteindelijk een woordwolk op, die bestond uit de woorden die de deelnemers aan het eind van hun gesprekken hadden ingestuurd. Met behulp van de woordwolk hebben de deelnemers de agenda bepaald voor het tweede gedeelte.

Vanuit de woordwolk hebben de deelnemers uiteindelijk 10 onderwerpen gekozen, waar iedereen in zelf-samengestelde groepen verder over in gesprek zijn gegaan. Hier zie je de onderwerpen waarover de groepen verder in dialoog zijn gegaan:

 1. Biodiversiteit
 2. Leefbaarheid/betrokkenheid
 3. Consuminderen
 4. Openbaar vervoer/station/verkeer
 5. Samenwerken/collectiviteit
 6. Bewustwording
 7. Lokaal en energie
 8. Circulair
 9. Haalbaarheid
 10. Natuurbehoud
 11. Biodiversiteit
 12. Leefbaarheid/betrokkenheid
 13. Wonen & bouwen

Voor elk van deze onderwerpen hebben de deelnemers gezocht naar wat zij samen belangrijk vonden en zijn die gaan uitwerken. Daarnaast hebben ze een selectie gemaakt van dragers van ‘kennis of inspiratie’ die zij willen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst. De gesprekken aan tafel zijn vastgelegd op flipover-vellen. Die worden binnenkort op de website geplaatst.

Volgende stap: het Burgerforum

De Burgertop was het eerste onderdeel van het Burgerberaad G1000 Helvoirt. De volgende stap is het Burgerforum. In deze fase zal een deel van de 110 deelnemers zich buigen over de gemaakte voorstellen en deze verder gaan uitwerken. Zij doen dit met hulp van experts en inspiratoren. Op 24 juni komen alle deelnemers van de Burgertop weer bij elkaar en vormen samen een Burgerraad. Dan worden de uitgewerkte voorstellen gepresenteerd.  Vervolgens wordt er op de voorstellen gestemd. Alle voorstellen die worden aangenomen worden opgenomen in het Burgerakkoord.  Dit Burgerakkoord wordt vervolgens op 24 juni aangeboden aan alle partners van de G1000 Helvoirt.