Werkgroepen
__________

10 werkgroepen

Er hebben zich op de burgertop 13 wergroepen gevormd. Een aantal werkgroepen zijn samengegaan. Dit betekent dat er nog 10 werkgroepen over zijn.

De voorstellen zijn inmiddels klaar. Je kunt hier het totaaldocument downloaden met alle voorstellen en presentaties.

De beslispunten die in stemming worden gebracht tijdens de Burgerraad op 24 juni zijn ook compleet: Download hier het totaaldocument van de beslispunten.

Bekijk hieronder ook de 1-minuut video’s over de voorstellen.

1. Biodiversiteit

Deze werkgroep wil biodiversiteit binnen handbereik.

2. Leefbaarheid – betrokkenheid

Deze werkgroep werkt aan een participatiecollectief.

3. Consuminderen

Groep drie stelt een Repair Café voor.

4. OV-Station

Groep vier heeft nagedacht over oplossingen voor een beter bereikbaar Helvoirt

Door omstandigheden zal deze werkgroep geen presentatie geven op 24 juni. Wel worden er twee beslispunten ingebracht. 

5. Samenwerken en collectiviteit

Deze werkgroep denkt na over de continuïteit van het Burgerberaad

6. Bewustwording

Deze werkgroep ziet werken met pilots als een oplossing.

8. Circulair

Deze werkgroep spant zich ondermeer in voor biobased isoleren.

9. Haalbaarheid

Deze werkgroep wil een haalbaarheidscommissie inzetten.

10. Natuurbehoud

Deze werkgroep wil de natuur behouden, beschermen en actief beleid om de (buiten) gebieden gezonder te maken.

13. Wonen en bouwen

Deze werkgroep wil 100 flexwoningen in drie categoriën.