Meer over het Burgerberaad G1000Helvoirt

In Burgerberaad G1000Helvoirt gaan burgers, aangevuld met ambtenaren, politici en werkgevers met elkaar in gesprek over de toekomst. In dit geval gaat het over de vraag ‘Hoe maken wij met elkaar Helvoirt duurzaam’. De deelnemers gaan met elkaar op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden en komen tot concrete voorstellen voor de toekomst van ons dorp Helvoirt. 

Bekijk ook de infographic waarin het hele proces wordt uitgelegd.

p

Samengevat

In Burgerberaad G1000Helvoirt kun jij, als deelnemende inwoner van Helvoirt, vertellen wat jij belangrijk vindt voor een duurzaam Helvoirt! Ook beslis je mee over de beste oplossing. 

Het Proces

De stappen, visueel

De stappen, toegelicht

Het Burgerberaad G1000Helvoirt wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in welke uitkomst dan ook, behalve in een goed verloop van het proces. De Raad van Toezicht van de stichting let daar op en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen over of twijfels bij hebben.

Meedoen
In het Burgerberaad G1000Helvoirt gaan we in gesprek met iedereen die belangrijk is voor het dorp Helvoirt: inwoners, werkgevers en de overheid (ambtenaren en politici). Er is plaats voor maximaal 160 deelnemers in totaal, waarbij inwoners de grootste groep vormen. Er is plek voor 120 inwoners. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder kan meedoen. Melden er zich meer dan 120 inwoners aan dan volgt een loting. 

Het Burgerberaad

Het Burgerberaad bestaat uit een aantal stappen.

1. BURGERTOP
woensdag 10 mei 2023
Als eerste stap gaan we met elkaar opzoek naar wat we met elkaar belangrijk vinden. We gaan in gesprek en doen dit in de vorm van een dialoog. Daarvoor spreken we spelregels met elkaar af. Tijdens de top spreken we over de centrale vraag: Hoe maken wij met elkaar Helvoirt duurzaam?

2. BURGERFORUM

24 mei en 7 juni 2023
We werken in de weken na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken. We noemen dit het Burgerforum. Op 24 mei is er een inspiratie-carrousel. Daarvoor worden op verzoek van de deelnemers inspiratoren met inhoudelijke kennis uitgenodigd. Op 7 juni is er een werkatelier, waar we met elkaar aan de slag gaan om de voorstellen verder uit te werken. 

3. BURGERRAAD
Zaterdag24 juni 2023

Voor de Burgerraad komen alle 160 deelnemers van de Burgertop nog een keer bij elkaar. Hier presenteren leden van het Burgerforum de voorstellen die zij hebben uitgewerkt en alle deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek.

In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de gecommitteerde partners, waaronder de gemeente Vught, met het verzoek dit akkoord uit te voeren.

Na afloop

INITIATIEVENGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers een initiatievengroep in. Deze groep van deelnemers treedt na het Burgerberaad ook op als gesprekspartner en kan geraadpleegd worden over het Burgerakkoord. 

Veelgestelde vragen

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 Burgerberaad is een proces dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, samen met ambtenaren, politici en werkgevers, met elkaar in gesprek (dialoog) gaan. Burgers krijgen zo zeggenschap over belangrijke onderwerpen. De deelnemers gaan niet alleen in gesprek, maar komen ook tot oplossingen.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot goede en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen zich gedurende het proces laten informeren door experts.

Hoe ziet het proces voor de G1000Helvoirt eruit?

In de infographic hierboven staat het proces uitgebreid uitgelegd.

Hoe lang duurt het Burgerberaad?

Het hele proces duurt ongeveer 2 maanden. We starten op 10 mei met de Burgertop en ronden op 24 juni af met de zitting van de Burgerraad. 

 

Hoeveel mensen doen er mee aan de G1000Helvoirt?

Er is plek voor 160 deelnemers  in totaal, verdeeld over een aantal categorieën: 120 inwoners; 20 ambtenaren of politici en 20 werkgevers.

Voor wie is het G1000 Burgerberaad?

Alle inwoners van Helvoirt vanaf 16 jaar en ouder

Naast inwoners zijn er ook andere deelnemers uitgenodigd. We brengen zo ‘de hele gemeenschap van Helvoirt’ bij elkaar en worden samen eigenaar van het probleem en van de oplossing. De volgende categorieën doen mee:

 • 120 inwoners
  Alle inwoners van Helvoirt vanaf 16 jaar en ouder kunnen zich aanmelden.

Bij meer dan 120 aanmeldingen volgt een loting.

 • 20 Ambtenaar/politicus
  Ook mensen die professioneel betrokken zijn als ambtenaar bij de gemeente Vught of politicus doen mee
 • 20 Werkgevers
  De Werkgevers, woonachtig of werkzaam in Helvoirt, doen ook mee. Zij zijn eigenaar, bestuurder of directeur van een organisatie in Helvoirt.

Voor alle categorieën geldt dat er een loting volgt als er te veel deelnemers zijn ingeschreven. Je kunt je tot 21 april 2023 aanmelden. Je hoort 26 april 2023 of je mee kunt doen.

Als ik me heb aangemeld, moet ik dan aan alle bijeenkomsten meedoen?

Nee. Bij je aanmelding heb je je opgegeven voor de Burgertop op 10 mei 2023 en de Burgerraad op 24 juni 2023. Tijdens de Burgertop heb je samen met de andere deelnemers bepaald wat er belangrijk is en een begin gemaakt met de voorstellen. 

Tussen de Burgertop en de Burgerraad werken deelnemers de voorstellen verder uit. Dit noemen we het Burgerforum. Als deelnemer mag je hieraan meewerken, maar dat is niet verplicht. Het Burgerforum komt twee avonden bij elkaar.

 • Woensdagavond 24 mei 2023
 • Woensdagavond 7 juni 2023
Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Helvoirt?

De gemeente Vught en HOT zijn de initiatiefnemers van Burgerberaad G1000Helvoirt. Op verzoek van de gemeente is HOT gevraagd om samen op te trekken bij de energietransitie. HOT is voorstander van een bredere participatie en is bij Burgerberaad G1000Helvoirt uitgekomen als een goede manier om deze transitie te versnellen.

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

Om het proces goed te begeleiden, is het belangrijk dat een onafhankelijke partij het Burgerberaad organiseert. Daarom hebben de initiatiefnemers Stichting G1000.nu gevraagd het G1000 Burgerberaad te organiseren. De Stichting heeft geen belang in welke uitkomst dan ook, alleen belang bij een goed verlopend proces. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de stichting doet wat zij belooft. Deelnemers kunnen bij deze Raad van Toezicht terecht met klachten. 

De praktische organisatie van het Burgerberaad G1000Helvoirt is in handen van een projectteam onder leiding van G1000.nu met leden van HOT en de gemeente Vught.

Waar vindt het Burgerberaad plaats?

Alle bijeenkomsten zijn bij:

HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC  Helvoirt

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over hetzelfde onderwerp?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei ingewikkelde onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel belangrijk zijn voor de hele samenleving.

In ben enthousiast en ik wil meedoen!

De uitnodigingen worden op 29 maart 2023 verstuurd. Hou je brievenbus in de gaten! Daarin staat hoe jij je kunt aanmelden.